Formularz zgłoszeniowy

 Imię

 

 Nazwisko

 

 Adres e-mail i telefon

 Narodowość 

 

 

 Data urodzin

 

 Miejsce lub forma nauki gry na fortepianie, imię i nazwisko nauczyciela gry  (jeśli jest)

 

 Forma lub miejsce eliminacji

 

 Imię i nazwisko kompozytora, tytuł i czas trwania utworu, który będzie wykonywany podczas eliminacji   

 

 Zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu

Tak

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej, a także fotografii i materiałów filmowych przez Administratora, tj. Centrum Artystyczne Muza-Art, ul. Morawska 19, 51-111 Wrocław, do celów niezbędnych przy organizacji i realizacji IX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego WroClavile, tj. promocji, marketingu i reklamy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator oświadcza, że nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państw trzecich. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Tak

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

© WroClavile Competition 2016-2023